Publicacións

Castro, Olga (2015) “Conciencia e consciencia de xénero na linguaxe: ou como arreporse contra a deslexitimación da linguaxe non sexista”. María José Méndez Lois and Celso Taboada Lorenzo (coords.), Mellora da comunicación igualitaria: análise e estratexias socioeducativas. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico: 9-25. ISBN: 978-84-16183-84-5.

Castro, Olga and María Liñeira (eds.). (2015): Trama e urda: Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.Martín Lucas, Belén (ed.). (2010). Violencias (in)visibles. Intervenciones feministas frente a la violencia patriarcal. Barcelona: Icaria, 2010.

Castro, Olga and María Liñeira (eds.). (2015): Special monograph “Crevices Exposed. Blind Spots in Galician Textuality”, Abriu: Textuality Studies in Brazil, Galicia and Portugal. Editors’ introduction: ‘Exploring Nooks and Crannies”, Abriu: Textuality Studies in Brazil, Galicia and Portugal 4.

Cuder, Pilar and Belén Martín (eds.) (2015): Canada and Beyond: Journal of Canadian Literary and Cultural Studies 5.

Martín Lucas, Belén. “Posthumanist Feminism and Interspecies Affect in Nalo Hopkinson’s Midnight Robber”. Atlantis: Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice, Special Issue on “Affecting Feminist Literary and Cultural Production/ Affects féministes dans les productions littéraires et culturelles”. Aceptado para publicación en otoño 2016.

Martín Lucas, Belén. “Transgenerational Affect and Cultural (Self)Reconciliation in Two TransCanadian Short Stories”. Studies in Canadian Literature/Études en littérature canadienne (SCL/ÉLC). En proceso de revisión por pares.

Martín Lucas, Belén. (2015): “Ecolación e biopoética”. ProTexta, No. 8, April: 77-78.

Martín Lucas, Belén. “Posthuman Affect in the Global Empire: Queer Speculative Fictions of Canada”. Understanding Canada. Eds. Daniel Coleman, Jeremy Haynes, Melissa Tanti y Lorraine York. Edmonton: University of Alberta Press. Aceptado para publicación en 2016.

Ruthven, Andrea & Gabriela MÁDLO (eds.). (2012) Women as Angel, Women as Evil: Interrogating the Boundaries. Oxfordshire: Inter-Disciplinary Press, 2012.